Västerport etapp 1
Västerport etapp 1

Överklagan om Västerport är klar

Väntas godkännas nästa vecka.

Publicerad Senast uppdaterad

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade igår överklagandeskriften, som man föreslår ska godkännas i kommunstyrelsen nästa vecka.

Grunden i överklagandet är densamma som kommunen formulerade när domen meddelades i början av maj. Kommunen håller inte med om att ett formellt fel begåtts och anser att det finns utrymme att göra andra bedömningar än vad mark- och miljödomstolen gjort när det gäller påverkan på den omkringliggande kulturmiljön och stads- och landskapsbilden.

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) är nöjd med överklagandeskriften.

– Det har varit mycket arbete både juridiskt och vad gäller att få in kunnig expertis på kulturmiljö. Det känns väldigt bra. Skriften bevisar på många punkter varför vi vill överklaga och varför vi tycker att vi har på fötterna för att få ett prövningstillstånd.

Den kompletterande överklagandeskriften är 49 sidor lång. Som en bilaga finns konsultföretaget Bjerkings antikvariska utlåtande.

– När det gäller formaliafelet hänvisar vi bara till material som funnits med från början, till exempel den fördjupade översiktsplanen för stadsområdet och själva planförslaget. Vi anser att Mark- och miljödomstolen inte hanterat det materialet korrekt. Vissa delar har de slagit ihop medan andra viktiga delar inte nämns överhuvudtaget. När detta sammanfattas blir slutsatserna fel, säger Stefan Andersson som lett arbetet med att ta fram kommunens talan.

Det antikvariska utlåtandet är som sagt omfattande och är sammanfattat i följande formulering:”Detaljplaneområdet för Västerport ligger utanför riksintresseområdet, om än i dess närhet. Det är viktigt att understryka att ingenting rivs, byggs om eller till inom riksintresseområdet".

I Bjerkings antikvariska utlåtande står det också:

"Påverkan är endast visuell i samband med tillkomsten av ny bebyggelse i Västerport där hotellets högdel från några vypunkter kan påverka synligheten av främst Varbergs fästning, som med sitt höjdläge utgör ett av riksintressets uttryck. Detta berör främst stadens siluett. Den utgör inget definierat uttryck för riksintresset".

Powered by Labrador CMS