Trots flera kontakter har inte lantbrukaren förbättrat sin djurhållning menar länsstyrelsen som kommer med svidande kritik.
Trots flera kontakter har inte lantbrukaren förbättrat sin djurhållning menar länsstyrelsen som kommer med svidande kritik.

Lantbrukare får kritik för grundläggande djurskyddskrav

Ett stort antal punkter kring djurens grundläggande omvårdnad måste åtgärdas med omedelbar verkan menar länsstyrelsen.

Publicerad

Lantbrukaren har haft flera besök av länsstyrelsen, bland annat inför att man införde förändringar kring hur och när man får lov att frakta djur som är eller har varit dräktiga.

Djurägaren menar att han behöver tid för att ställa om sin verksamhet men länsstyrelsen påpekar att den tiden har funnits men att djurägaren inte gjort justeringar i sin hantering ändå. I utredningen menar länsstyrelsen att djurägaren vetat om detta sedan 2018 men ändå inte gjort någon ändring.

Nu sätter länsstyrelsen därför hårt mot hårt och ger ägaren endast en vecka på sig att göra dessa förändringar. Förutom den del som rör förflyttningar av ungdjur och nyligen dräktiga djur, så har ägaren fått en rad punkter att åtgärda.

Bland annat ska det bytas ett lysrör som blinkar och därför utgör en brandrisk, det ska göras lagningar och förbättringar i ett eller flera bås som djuren befinner sig i och det ska finnas en plan för och en förändring av antalet djur som förvaras i dessa bås. Vid tillsynen fanns det helt enkelt för många djur på för liten yta. Länsstyrelsen ser allvarligt på djurhållningen.

"Av utredningen framgår att bristerna i din djurhållning handlar om den grundläggande skötseln och att Länsstyrelsen bedömer att dina djur utsätts för risk för lidande vilket förtydligas under motiveringen till varje åtgärdspunkt. Att det krävs återkommande förelägganden för att komma tillrätta med bristerna är en signal om otillräcklig kompetens att tillgodose dina djurs behov i praktiken (2 kap. 1 och 3 §§ djurskyddslagen)", skriver de i sitt beslut.

Länsstyrelsen har varit i kontakt med djurägaren vid ett flertal tillfällen som har getts möjlighet att yttra sig. En del punkter visar sig enligt svaret vara åtgärdade, medan andra ännu inte är det. Bland annat har inredning lagats, det är inte längre för många djur på ytorna då man har flyttat en del djur samt stängt av det lysrör som bedömdes utgöra en brandrisk.

Powered by Labrador CMS