Grönt ljus för Kattegatt Syd från Varbergs kommun

Den föreslagna havsbaserade vindkraftsparken vid Kattegatt Syd har fått positivt gensvar från kommunstyrelsens arbetsutskott.

Publicerad

Varberg. Vindkraftsparken, som är placerad sydväst om Varbergs kommun, 25 kilometer utanför Falkenbergs kust, omfattar 80 vindkraftverk som beräknas att producera omkring 4,7 TWh, cirka tre procent av Sveriges nuvarande elproduktion.

– Jag är glatt överraskad till att vi kunde enas om ett positivt yttrande kring vindkraftetableringen. Under valrörelsen har tonläget varit högt kring vindkraften, men det är glädjande att det nu lugnat ner sig och att partierna tittar på den faktiska nyttan av etableringen utan ideologiska skygglappar, säger Christofer Bergenblock (C), kommunalråd i Varberg i ett pressmeddelande.

I yttrandet från kommunen framgår att etableringen kan göras på ett sätt som är acceptabelt i hänsyn till miljövärden, djurliv och det kustnära fisket.

– Vi behöver ta vara på varenda förnybar kilowattimme med tanke på omvärldsläget och den gröna omställningen, säger Christofer Bergenblock.

Det slutgiltiga beslutet om ställningstagandet för vindkraftsparken kommer att tas på kommunstyrelsens sammanträde den 27 september.

Powered by Labrador CMS