Historiskt unika koggar daterade

De koggar som hittades vid de arkeologiska utgrävningarna i samband med bygget av järnvägstunneln i Varberg har nu fått en första säker datering.

Publicerad Senast uppdaterad

Varberg. Koggarna ska ha byggts i mitten av 1300-talet och kommit långväga ifrån och hittades vid den tidigare strandlinjen intill Getakärr, som är Varbergs medeltida föregångare.

– Det är väldigt spännande att se hur medeltida handelskontakter och transportvägar till sjöss har sett ut längs västkusten, säger arkeologen Elisabet Schager i ett pressmeddelande.

Unikt historiskt fynd

Under perioden 1150-1450 var koggen ett vanligt förekommande fartyg, men man har enbart hittat en handfull av dessa vid tidigare utgrävningar. Att hitta två stycken är nästan helt unikt och kommer att kunna bidra med viktig historisk kunskap. I vraken upptäcktes flertalet fynd, däribland läderskor och husgeråd av trä och keramik. Även en mängd skeppsutrustning och reservdelar till fartygen hittades vid utgrävningarna.

Träsked – ett av fynden som fanns i koggarna.
Träsked – ett av fynden som fanns i koggarna.

Kom från Nederländerna, Belgien, Frankrike och Polen

– Vi har en hel del fina träföremål som besättningen använt i sin vardag som träskålar och skedar, vi har även ett antal tunnlock och tunnbottnar med inristningar. I fält har vi samlat in jordprover för analys som kanske innehåller matrester och visar vilken typ av last som fanns ombord. Utifrån det kan vi förstå varifrån de kom och vart de skulle, säger Elisabet Schager.

Analyser av träprover antyder att båda fartygen var långväga gäster i hamnen, då virke från Nederländerna, Belgien, Frankrike och Polen har spårats. Än så länge är det oklart varför de förliste.

Fakta: Kogg

Kogg är en skeppstyp som användes flitigt under medeltiden, främst för transport och last och förknippas ofta med tyska Hansan, men skeppstypen var vanliga i hela norra Europa.

Genom de lastdryga koggarna utvecklades sjöfarten i Skandinavien under 1200-talet och som ett resultat av detta grundades ett flertal nordiska kuststäder.

Källa: Arkeologerna / Wikipedia

Powered by Labrador CMS